Μεταγραφές / Transcriptions

Η ενότητα αυτή της δουλειάς μου προσδοκά την συνύπαρξη του παρελθόντος με το παρόν, μέσα από τις “ανακλάσεις” αγαπημένων μου ζωγραφικών έργων στο τώρα:

“ Χρόνος παρών και χρόνος παρελθών
Ίσως και οι δυο παρόντες είναι εις χρόνο μέλλοντα
Κι ο μέλλων χρόνος έγκλειστος εις χρόνο παρελθόντα.
Εάν ο χρόνος όλος είν' αιωνίως παρών
Όλος ο χρόνος είναι αλύτρωτος”. 1

  

1 Τ. Σ. Έλιοτ- Τέσσερα κουαρτέτα, μετάφραση Αριστοτέλης Νικολαΐδης

This corpus of my work attempts a coexistence of the past with the present in the now” through the reflections of some of my favourite paintings:

 
Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable”. 1

  

1 T.S Eliot, Four Quartets

Μεταγραφές / Transcriprions 2006

Μεταγραφές /
Transcriprions

More ▶
Μεταγραφές II

Μεταγραφές /
Transcriprions II

More ▶
Μεταγραφές II

Μεταγραφές /
Transcriprions III

More ▶
Μεταγραφές 4

Πηγή - Πηγαία /
The Source - Sourceful

More ▶

Search