Μεταγραφές / Transcriprions, 2006

 

Eγκατάσταση: Προβολή video σε ψηφιακή εκτύπωση. Διαστάσεις εκτύπωσης: 127X194cm
Επεξεργασία βίντεο: Xρήστος Ζούμπας

 

Προβολή βίντεο επάνω στην μεγεθυμένη ασπρόμαυρη αναπαραγωγή του έργου του Vermeer “H γαλατού’’. Καθώς η προβολή καταλαμβάνει μόνο το τμήμα της ροής του γάλακτος, ο θεατής παρακολουθεί την παγωμένη εικόνα να ζωντανεύει.
Ο ήχος της ροής του γεμίζει τον χώρο.
Το έργο δημιουργήθηκε για την έκθεση Κοινός Τόπος ΙΙ- Η Επιστροφή , Θέατρο Επί Κολωνώ, Αθήνα 2006. Παρουσιάστηκε επίσης στις παρακάτω εκθέσεις: Διάλογοι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2006 (συμμετοχή με την γκαλερί ΤinT), UNFAIR, Contemporary Art Galleries Show, Athens Imperial, Aθήνα 2007 (συμμετοχή με την γκαλερί ΤinT), Liquid, Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο, 2008, Reflections of Origin, SAF (Santorini Arts Factory), Σαντορίνη 2017, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης Orange Water 3, Θεωρήματα 2 : Περί Ιστορίας, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα, 2020.

 

Installation: Video projection on digital print. Print dimensions: 127x194cm
Video editing: Christos Zoumbas

 

Projection of video on an enlarged, monochrome reproduction of Vermeer's Milkmaid. As the video covers only the part of the flowing milk, Viewers can see the frozen image coming to life, while the sound of the flow fills the room.
The work was created for the exhibition Common Place ΙΙ- Return, Epi Kolono Theatre, Athens 2006, and was presented also at the exhibitions: Dialogues, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki 2006 (participation through TinT gallery), UNFAIR, Contemporary Art Galleries Show, Athens Imperial, Athens 2007 (participation through TinT gallery), Liquid, House of culture, Rethymno, 2008, Reflections of Origin, SAF (Santorini Arts Factory), Santorini 2017, within the context of the Contemporary Art Festival Orange water 3, Theorimata 2: On History, National Museum of Contemporary Art (EMST), Athens, 2020.

 

(Το video περιλαμβάνει και ήχο. Παρακαλώ ενεργοποιήστε τον απο τους controler του video)

 

 

Θεωρήματα 2 : Περί Ιστορίας", Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)Theorimata 2 : On History, National Museum of Contemporary Art Athens (EMST)

Liquid, Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο
Liquid, House of Culture, Rethymno

“Διάλογοι”, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θες/νικη
“Dialogues”, Macedonian Museum of Contempοrary Art, Τhessaloniki

“Κοινός τόπος ΙI- Η Επιστροφή”, Θέατρο επι Κολωνώ, Αθήνα
“Common Place ΙΙ - The Return”, Epi Kolono Theatre, Athens

Orange water - Reflections of Origins SAF, (Santorini Arts Factory), Σαντορίνη
©nicos rigopoulos

Search