Στα όρια της ύλης / Αt the limits of matter

Στην ατομική μου έκθεση με τίτλο “Στα όρια της ύλης” η οποία έγινε στο “Workshop” dionisis+kirki (Διονύσης Σοτοβίκης - Κίρκη Μαργιολοπούλου)
το 2011 (factum11) παρουσίασα για πρώτη φορά σαν ένα σύνολο πέντε από τις εγκαταστάσεις μου. 

Κάθε μια από αυτές είχε δημιουργηθεί για έναν συγκεκριμένο χώρο, καθώς αποτελούσε την συμμετοχή μου σε κάποια προηγούμενη ομαδική έκθεση.

Για την “συνύπαρξη” των εγκαταστάσεων στον νέο χώρο του Workshop μελέτησα ξεχωριστά την σχέση της κάθε μιας με τον χώρο αυτό αλλά και μεταξύ τους, ώστε να δημιουργούν μια ενότητα, κρατώντας παράλληλα και την αυτονομία τους.
Βασικός συνδετικός άξονάς τους παρέμενε το Φως.
In my solo exhibition entitled “At the limits of matter” that took place at the “Workshop” dionisis+kirki (Dionisis Sotovikis –Kirki Margiolopoulou) in 2011 (factum11), I presented for the first time five of my installations all at once. For the ‘coexistence’ of the installations in the new space of the Workshop I examined individually the relationship of each installation to this space, as well as among the installations themselves, so that they would form a unity, while maintaining their autonomy.
Their basic connective axis remained the Light.
Δελτίο τύπου / Press release ▾

factum screen

Κάθε factum είναι ένα επιλεγμένο αποτύπωμα του workshop˙ αλλά και μια επιθυμία επαφής, αλληλεπίδρασης και παρουσίασης προσώπων και έργων που επηρεάζουν και αντανακλούν το όραμα του workshop˙ και των βασικών συντελεστών του Διονύση Σοτοβίκη και Κίρκης Μαριολοπούλου.


Το factum 11 φιλοξενεί την εικαστικό Έφη Φουρίκη και παρουσιάζει τα έργα της στην έκθεση με τίτλο “Στα όρια της ύλης”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του workshop˙dionisis+kirki στην οδό Σωρού 22 στο Μαρούσι.
Tα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 9 Ιουνίου και ώρα 20:00. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 9 Ιουλίου 2011

.
Tο έργο της Έφης Φουρίκη αναζητά τις μορφές που έχει το φως και η αντανάκλασή του στο χώρο. Αντανακλάσεις επάνω σε κορμούς δέντρων, σε σαπουνόφουσκες, σε γυαλιά, πρόσωπα παιδιών, είναι η αφετηρία της. Ευαίσθητες και εύθραυστες οι μορφές του φωτός εντοπίζονται, απομονώνονται και προβάλλονται μέσα σε σκοτεινό χώρο, σε μία προσπάθεια να αναδυθεί η μαγεία και η ποίησή τους. Μια μαγεία που κρύβεται σε απλές καθημερινές εικόνες που πολύ συχνά “προσπερνάμε” μέσα στην πολύβουη καθημερινότητά μας.


Η ιστορικός τέχνης Ευγενία Αλεξάκη παρατηρεί στον κατάλογο της έκθεσης για την καλλιτέχνιδα:
…Ορθολογισμός και ολιστική ρομαντική θεώρηση, καθημερινότητα και ποίηση, μοναδικότητα και επανάληψη, επιστημονική έρευνα και καλλιτεχνική μετάπλαση, ζωή και τέχνη συνεργούν και αλληλεπιδρούν, θέτοντας καίρια για τις μέρες μας ερωτήματα για το ελάχιστο, το ουσιαστικό, το κλειστό, το ανοικτό, το βέβαιο, το ασταθές, την ετερότητα των “δεδομένων” και την πολλαπλότητα των ερμηνειών ή απλά:


“Μήπως η αντανάκλαση είναι πιο πραγματική από την πραγματικότητα;”


*Η μουσική επένδυση των έργων ανήκει στον μουσικό Λάμπρο Τακλή, συν-δημιουργό του έργου “sound and light mirroring”


“Στα όρια της ύλης”


workshop | Σωρού 22 | Μαρούσι | 151 25
Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011


*Ολόκληρο το κείμενο της ιστορικού τέχνης Ευγενίας Αλεξάκη είναι διαθέσιμο στον κατάλογο της έκθεσης.

 

efi fouriki                                                                                                                      at the limits of matter


Every factum is a chosen footprint of the workshop˙ but also a wish for contact, interaction and presentation of persons and works that affect and reflect the workshop’s vision˙ and that of the main partners or factors of Dionisis Sotovikis and Kirki Margiolopoulou.


factum 11 hosts visual artist Efi Fouriki and shows her works at her exhibition entitled “At the limits of matter” which will take place in the building of the workshop˙dionisis+kirki on Sorou Street 22 in Marousi.
The opening will be held on Thursday, June 9 at 20:00. The exhibition will run until the 9th of July, 2011.


Efi Fouriki’s work searches for the forms of light and its reflections in space. Her starting point is the reflections on tree trunks, bubbles, glass, children’s faces. The forms of light, sensitive and delicate, are detected, isolated and projected inside a dark space, in an effort to showcase their magic and poetical aspects. A kind of magic that hides in simple everyday images, which we, too often, bypass in our noisy daily life.


Art historian Evgenia Alexaki notes in the artist’s exhibition catalogue:
…Rationalism and a holistic romantic approach, everyday reality and poetry, uniqueness and repetition, scientific research and artistic transformation, life and art combine and interact to pose some currently topical questions about the minimal, the meaningful, the closed and the open, the certain and the precarious, about the alterity of 'given facts' and the multiplicity of interpretations—or simply to ask:


“Is reflection more real than reality itself?“


*The musical score of the works is owed to musician Lambros Taklis, co-creator of the work “sound and light mirroring”


“At the limits of matter”


workshop | Sorou 22 | Μarousi | 151 25
Opening: Thursday 9 June 2011 


*The whole text by art historian Evgenia Alexaki is available in the exhibition catalogue.

Αντανακλάσεις / Reflections 2000

Εγκατάσταση: Μπακιρένιο σκεύος, καθρέπτης, φως, νερό. Διαστάσεις μεταβλητές

Μπακιρένιο σκεύος διαμέτρου 75 εκ. με νερό τοποθετείται στο κέντρο του χώρου. Ο καθρέπτης που καλύπτει την εσωτερική επιφάνειά του φωτίζεται κατακόρυφα από σποτ με αποτέλεσμα να δημιουργείται στο ταβάνι ένας ομόκεντρος κύκλος. Καθώς το νερό δονείται ελαφρά, με την βοήθεια μιας σταγόνας που πέφτει σε τακτά χρονικά διαστήματα από ψηλά, οι αντανακλάσεις αναπτύσσονται σε ολόκληρη την έκταση του φωτεινού κύκλου.
Το έργο δημιουργήθηκε για την έκθεση face to face (Κωνσταντινούπολη, 2000). Παρουσιάστηκε επίσης στην Art Athina 9 (συμμετοχή με την γκαλερί ΤinT).
Ανήκει στην συλλογή Εμφιετζόγλου.

Installation: bronze container, mirror, light, water; dimensions variable

A round, Ø75cm bronze container full of water is placed in the centre of the room. The mirror that lines its inner surface is illuminated perpendicularly from a spotlight so as to form a circle on the ceiling. As the water ripples slightly with the aid of droplets that fall at regular intervals from high up, its reflections unfold over the entire surface of the luminous circle.
The work was created for the exhibition face to face (Istanbul, 2000), and was presented also at Art Athina 9 (participation through TinT gallery).
It belongs to the Emfietzoglou Collection.

Workshop, factum11, 2011

Όνειρo / Dream 2005

Εγκατάσταση: Προβολή βίντεο σε διάφανο μπαλόνι. Διαστάσεις μεταβλητές

Ραγισμένα γυαλιά, δομές ιστών κλπ. προβάλλονται επάνω στην εύθραυστη επιφάνεια μιας σαπουνόφουσκας. Το υλικό καταγράφεται με βιντεοκάμερα και προβάλλεται με βιντεοπροτζέκτορα στην επιφάνεια μιας διάφανης σφαίρας. Οι διαστάσεις της σφαίρας και η θέση της μεταβάλλονται ανάλογα με τον συγκεκριμένο χώρο της εγκατάστασης.
Το έργο δημιουργήθηκε για την έκθεση Κοινός Τόπος Ι, Θέατρο Επί Κολωνώ, 2005. Παρουσιάστηκε επίσης στην έκθεση Διάλογοι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2006 (συμμετοχή με την γκαλερί ΤinT).

Installation: Video projection on a transparent balloon. Dimensions variable

Cracked glass, web structures, etc. are projected on the precarious surface of a soap bubble. This material is recorded on video and projected by a video projector onto a transparent sphere. The dimensions and the position of the sphere are determined by the specific site of each installation.
The work was created for the exhibition Common Place 1, Epi Kolono Theatre, 2005, and was presented also at the exhibition Dialogues, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki 2006 (participation through TinT gallery).

 

Workshop, factum11, 2011

Θέατρο Επί Κολωνώ/ Epi Kolono Theatre

Aντανακλάσεις / Reflections 2002-2007

Εγκατάσταση: Προβολή βίντεο σε ανακλαστική επιφάνεια. Διαστάσεις μεταβλητές

Αφετηρία του έργου είναι η λήψη με μηχανή super 8 υλικού με πρωταγωνιστές μαθητές ενός δημοτικού σχολείου. Το υλικό αυτό μεταγράφηκε σε video, επενδύθηκε με το μουσικό θέμα που δημιούργησε ο συνθέτης Λάμπρος Τακλής ειδικά για το έργο και προβάλλεται σε μία οθόνη προβολής (ανακλαστική επιφάνεια). Ο θεατής παρακολουθεί επάνω στην οθόνη τα πρόσωπα των παιδιών, τα οποία μέσω της ανάκλασης της εικόνας τους επάνω στο συγκεκριμένο υλικό μεταμορφώνονται σε φως που εξαπλώνεται στον χώρο της εγκατάστασης.
Το έργο δημιουργήθηκε για την έκθεση Βιομορφές (στον χώρο της Cheap Art, Αθήνα 2007). Παρουσιάστηκε επίσης στο Project Room της γκαλερί ΤinT (Θεσ/νίκη 2009).

Installation: Video projection on a reflective surface. Dimensions variable

The work started from a super-8 film showing the pupils of a primary school. This material was transferred on video, invested with a musical theme composed specifically for the work by Lambros Taklis and projected on the reflective surface of a special screen. Viewers watch on the screen the faces of the children, which the specific material transforms into light that spreads all over the site of the installation.
The work was created for the exhibition Biomorphs (on the premises of Cheap Art, Athens 2007). It was presented also in the Project Room of ΤinT Gallery (Thessaloniki 2009).

 
ΤinT Gallery Δελτίο τύπου / ΤinT Gallery Press release ▾

tint

Tint Reflections 2002-2007

Installation-video projection with duration 2min (loop) on reflective surface. Music: Lambros Taklis, Editing: S.Spanos

This installation sums up and completes the course of experiments and progress of the work which began already before 2002. In its initial version, the projection was created by a Super 8 camera on a reflective surface placed on the wall, positioned exactly opposite the projection camera. The film was shot on an 8mm camera in a natural environment and showed reflections of light as these appear on tree trunks and foliage, while the light reflects on the serene surface of a lake. The viewer could watch both the film itself as it was projected on the reflective surface and the reflections which were created in the same way and expanded in his/her surrounding space.

In the work’s current form, the starting point is again the shooting on a Super 8 camera, but this time the protagonists are elementary school pupils. This material was transcribed to video and was accompanied by Lambros Taklis’ musical score created especially for this work.
The projection screen/ reflective surface was extended and transferred to the center of the installation space. The viewer observes the children’s faces on the screen, which –via the reflection of their image onto the specific material- turn to light that occupies almost all of the installation space.

The sound intensifies successively and at the film’s third-time projection with its 2 min duration develops a contrast between the image of the children and the sounds that denote the existence of a war zone.

 

 

Workshop, factum11, 2011

Μεταγραφές / Transcriprions 2006

Eγκατάσταση: Προβολή video σε ψηφιακή εκτύπωση (127X194cm)
Επεξεργασία βίντεο: Xρήστος Ζούμπας

Προβολή βίντεο επάνω στην μεγεθυμένη ασπρόμαυρη αναπαραγωγή του έργου του Vermeer “H γαλατού’’. Καθώς η προβολή καταλαμβάνει μόνο το τμήμα της ροής του γάλακτος, ο θεατής παρακολουθεί την παγωμένη εικόνα να ζωντανεύει.
Ο ήχος της ροής του γεμίζει τον χώρο.
Το έργο δημιουργήθηκε για την έκθεση Κοινός Τόπος ΙΙ- Η Επιστροφή , Θέατρο Επί Κολωνώ, Αθήνα 2006. Παρουσιάστηκε επίσης στην έκθεση Διάλογοι, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2006 (συμμετοχή με την γκαλερί ΤinT),
στην έκθεση UNFAIR, Contemporary Art Galleries Show, Athens Imperial, Aθήνα 2007 (συμμετοχή με την γκαλερί ΤinT), στην έκθεση Liquid, Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο, 2008 καθώς και στην έκθεση Reflections of Origin, SAF (Santorini Arts
Factory), Σαντορίνη 2017, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης Orange Water 3.

Installation: Video projection on digital print. Print dimensions: 127x194cm
Video editing: Christos Zoumbas

Projection of video on an enlarged, monochrome reproduction of Vermeer's Milkmaid. As the video covers only the part of the flowing milk, Viewers can see the frozen image coming to life, while the sound of the flow fills the room.
The work was created for the exhibition Common Place ΙΙ- Return, Epi Kolono Theatre, Athens 2006, and was presented also at the exhibition Dialogues, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki 2006 (participation through TinT gallery), at the exhibition UNFAIR, Contemporary Art Galleries Show, Athens Imperial, Athens 2007 (participation through TinT gallery), at the exhibition Liquid, House of culture, Rethymno, 2008, and at the exhibition Reflections of Origin, SAF (Santorini Arts Factory), Santorini 2017, within the context of the Contemporary Art Festival Orange water 3.

 
SAF, (Santorini Arts Factory), Σαντορίνη
©nicos rigopoulos
“Κοινός τόπος ΙI- Η Επιστροφή”, Θέατρο επι Κολωνώ, Αθήνα
“Common Place ΙΙ - The Return”, Epi Kolono Theatre, Athens
“Διάλογοι”, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θες/νικη
“Dialogues”, Macedonian Museum of Contempοrary Art, Τhessaloniki
Liquid”, Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο
“Liquid”, House of Culture, Rethymno

SAF, (Santorini Arts Factory), Σαντορίνη
©nicos rigopoulos

SAF, (Santorini Arts Factory), Σαντορίνη
©nicos rigopoulos

“Sound and Light Mirroring” 2010

Εγκατάσταση: Sub-woofer, ημιδιάφανο σκεύος, καθρέφτης, φως, ηλεκτρονικοί ήχοι, νερό. Διαστάσεις μεταβλητές

Στην εγκατάσταση αυτή οι δονήσεις του ήχου μετατρέπονται σε δονήσεις φωτός μέσω της ανακλαστικής επιφάνειας του καθρέφτη και του νερού.
Μια κοινή συνάντηση της εικαστικού Έφης Φουρίκη και του συνθέτη Λάμπρου Τακλή, σε μια προσπάθεια συνομιλίας του φωτός με τον ήχο. Η έρευνα
επικεντρώθηκε στην αναζήτηση συγκεκριμένων ηχητικών συχνοτήτων και στην κατάλληλη ακολουθία τους ώστε να παράγεται μια αρμονική ροή αντανακλάσεων.
Το έργο δημιουργήθηκε για την έκθεση Reflections , TAF (The Art Foundation), Αθήνα, 2010. Παρουσιάστηκε επίσης στην έκθεση l’OEil Ecoute, Ancienne Abbaye de Grestain, Route de l'estuaire -Fatouville- Grestain στη Γαλλία το 2018.

"Sound and Light Mirroring” 2010

Installation by Efi Fouriki - Original music by Lambros Taklis

Materials used: Sub-woofer, semi-transparent container, mirror, light, computer-generated sound, water. Dimensions variable
In this installation pulses of sound are transformed into pulses of light true the reflective surfaces of the mirror and the water. This collaboration between the visual artist Efi Fouriki and composer Labros Taklis is an effort to create a conversation between light and sound. The research was focused on seeking specific sound frequencies through which the light would create harmonized reflections.
The work was created for the exhibition Reflections, TAF (The Art Foundation),
Athens, 2010, and was presented also at the exhibition l’OEil Ecoute, Ancienne Abbaye de Grestain, Route de l'estuaire -Fatouville- Grestain-France, 2018.

 
TAF (The Art Foundation)
Ancienne Abbaye de Grestain, Normandy, France ©paraskevi papadopoulou
Ancienne Abbaye de Grestain, Normandy, France
Ancienne Abbaye de Grestain, Normandy, France
Ancienne Abbaye de Grestain, Normandy, France © francois louchet
Workshop, Athens
Villa Petridi, Dimitria Festival, Thessaloniki
Workshop, Athens
Workshop, Athens
Villa Petridi, Dimitria Festival, Thessaloniki

Search