Δεσμός / Bond

Δεσμός

Kύκλωμα ακουστικής ένδειξης της ιδιοσυχνότητας ταλάντωσης του κρυστάλλου, 2016

 

Οδηγός μου η βαθιά πεποίθηση
ότι όλα είναι εκδηλώσεις
της ίδιας ουσίας.
 

Ξεκινώντας την εξερεύνησή μου στο μουσείο ορυκτολογίας και πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ψάχνοντας ένα νήμα να συνδεθώ με τους «κατοίκους» του, στάθηκα σε ένα κρύσταλλο χαλαζία. Ο χαλαζίας κόπηκε σε κοπτικό τροχό πετρωμάτων και έγινε ο πρωταγωνιστής της προσπάθειάς μου «να ακούσουμε τη φωνή του». Με τη βοήθεια ενός φυσικού, δημιουργήθηκε ένα κύκλωμα ακουστικής ένδειξης της ιδιοσυχνότητας ταλάντωσης του κρυστάλλου. Έτσι, ο επισκέπτης, μεταβάλλοντας την συχνότητα της ταλάντωσης με ένα κατσαβιδάκι, άκουγε τη «φωνή» του χαλαζία να αυξομειώνεται.

Στις αναζητήσεις μου, είχα στο νου μου τα λόγια του αστροφυσικού Μάνου Δανέζη:

«Αν όμως οι αισθήσεις μας είχαν άπειρες δυνατότητες, το μάτι μας θα μπορούσε να αντιληφθεί την ύπαρξη των στοιχειωδών σωματιδίων. [...] Τα πάντα θα ήταν ένας απέραντος χυλός και αυτό που σήμερα λέμε αντικείμενο δε θα ήταν τίποτε άλλο από ένα ενεργειακό πύκνωμα μέσα σ' αυτό τον χυλό. Άρα αυτό που λέμε εξατομικευμένη ύλη σήμερα, δεν θα ήταν τίποτε άλλο από το πύκνωμα ενός συνεχούς ενεργειακού ρευστού. Όλα θα ήταν ένα. Όλα θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Μια παγκόσμια ψυχή με διαφορετικές πυκνότητες σε κάθε σημείο της».

Το έργο Δεσμός παρουσιάστηκε στην ομαδική έκθεση «MinerARt», Μουσείο Ορυκτολογίας & Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2016.

Bond

Circuit indicating the sound of the crystal’s natural frequency oscillation, 2016

 

My guide is the deep conviction
that all is manifestations
of the same matter.
 

During my exploration at the Mineralogy and Petrology Museum of the University of Athens and while searching for a connection to its ‘residents’, I stood in front of a quartz crystal. The quartz was cut on a gem cutting tool and became the protagonist of my effort to “listen to its voice”. With the help of a physicist, I created a circuit that indicates the sound of the crystal’s natural frequency oscillation. The viewer could thus listen to the fluctuating ‘voice’ of the quartz by modifying the frequency of the oscillation with a small screwdriver.

In my explorations, I had in mind the words of astrophysicist Manos Danezis:

“If though our senses had infinite possibilities, our eye would be able to perceive the existence of elementary particles. [...] Everything would be an immeasurable pulp and what we call object today would be nothing else than an energy condensate in this pulp. So, what we call individualized matter today, would be nothing else than the condensate of a ceaseless energy liquid. All would be one. All would be connected to each other. A universal soul with different densities in each of its points”.

 

The work entitled Bond was presented at the group exhibition «MinerARt», Mineralogy and Petrology Museum of the University of Athens, 2016.

© 2020 Efi Fouriki

Search